21 March 2015

Holi festival at SOASIndian Holi festival. Wohooo. I couldn't wait. I always wanted to attend one of the colour runs held all over the world but I never had the chance. Finally, at SOAS we had this end-of-term Holi festival. Small one, yes, but it was fun anyway. We were super lucky with the weather so we actually didn't mind the water guns! 
Take a look at the video:
Indický svátek Holi. Juchůůůůů. Nemohla jsem se dočkat. Vždy jsem se chtěla účastnit jednoho z celosvětových barevných běhů, ale vždy jsem to nějak propásla. Konečně, na SOASu jsme měli náš vlastní malý svátek Holi. Malý, ale vydařený. Měli jsme i štěstí na počasí, takže nám nakonec nevadily ani ty vodní pistolky...
Podívejte se na video:

No comments:

Post a Comment