24 July 2015

New Zealand: Helpx experience


Working holiday in New Zealand means picking jobs or volunteering, for most of travelers. We were not really lucky with picking jobs, we planned to do kiwi picking during last weeks of our stay but the weather was against us and we spent almost three weeks in our car. At the beginning of our New Zealand adventure, however, we did volunteering.
If you haven't heard of HELP X you better check their website, it is simply amazing. It is a very good database of people around the globe offering accommodation for few hours of work. You simply choose the region, country, see the offers and find what suits you the best. A farm, an organic farm, a host or a school, home stay or another project. You can find some really special offers, for example mushroom farm in Taiwan,  windmill construction or kangaroo farm. You can easily see what is the job, how many people they are looking for, if male or female, how is gonna be you accommodation, how many hours per day you need to work and you can also read the reviews from previous helpers.
As we were at the beginning of looking for job process this was our chance. First family we found lived few minutes ride north from Auckland, on a farm. Bronwyn and her British husband Tim and their two daughters were the sweetest people. It was not rally hard working we had to do but it was life on a sheep farm. See the full sheep experience HERE. 


Pro většinu backpackerů znamená working holiday vízum na Nový Zéland prácina sadu, nějaký sběr, nebo nějaké dobrovolničení. Se sběrem jsme štestí neměli, šetřili jsme si na něj poslední týdny našeho pobytu, ale počasí nám nepřílo a my trávili poslední týdny zavření v autě za ukrutných dešťů. Ale na začátku naší cesty, jsme dobrovolničili.
Jestli jste nikdy neslyšeli o HELP X, royhodně omrkněte jejich web. Je to celosvětová databáze lidí nabízejících ubztování a někdy i stravu za práci. Jednoduše na webu zvolíte region, zemi, prozkoumáte nabídky a vyberete si, co vám sedne nejvíc. Někdy člověk narazí na váženě zajímavé práce, houbová farma na Taiwanu, stavba větrnéhomlýna nebo klokaní farma vAustrálii. Přehledně vidíte popis práce, kolik pomocníků hledají, muže nebe ženy, jaké bude vaše ubytování, kolik hodina za den musíteodpracovat a máte možnost si přečít i recenze od předchozích pomocníků. 
Byli jsme na začátku toho otrvaného procesu hledání práce, takže ušetřit na ubytování za trochu práce se nám hodilo. Jako první jsme našli brotsko-novozélandskou rodinu, kousek cesty na sever od Aucklandu, žijící na farmě. Bronwyn a její britský manžel Tim a jejich dvě dcery byli ti nejmilejší hostitelé pod sluncem. Nebyla to nijak velká dřina, ale byl to život na ovčí farmě! Celou ovčí zkušenost si prohlédněte TADY


Owens family's horses were ex race champions, retired. Super friendly, walking around the farm all day long, never missing a chance to get a snack from us. Well, M was a bit scared of such big animals.

Owensovic koně jsou vysloužilí závodníci, v důchodu. Ale jsou přítulní, celý den se prochází po rozlehlých výbězích farmy a nidky si nenechají ujít přáležtost vzloudit od nás něco malého na zub. Teda M se jich maličko bál.


Tim was not really farmer, horses were the only animals he was ok with. But I never saw him working with sheep or cows, it was Bronwyn and her Dad, the professional. They also took us to a sheep auction, what an experience.

Tim zrovna farmář nebyl, co jsem si všimla byl pouze kolem koní. Nikdy jsem ho neviděla okolo ovcí nebo krav, to vše obstarávala Bronwyn a její tatínek, profesionál. Ti nás taky vzali na ovčí aukci, to bylo něco. 


Not only never ending green fields full of sheep, Owens also had a massive piece of forest behind their house. Very New Zealand forest, more a jungle really. Full of the beautiful and super old trees and colourful parrots. For us from central Europe wild parrots were really something. 

Owensovi neměli jenom nekonečné zalené pláně plné ovcí, ale i masivní kus lesa, hned za koncem. A byl to pravý novozélandský les, tedy tak trochu džungle. Takový ten plný obřích a starých stromů a papoušků. Pro nás ze střední Evropy byl papoušek ve volné přírodě úplný zázrak. 


Later, we decided to move to Auckland city, simply to be closer to our potential employers, haha. We found Anita and her family, living on the North Shore of Auckland. And that is by the way one of the most beautiful areas in Auckland, the best beaches around were next to our new "home". To get to the city was another thing. As there is only on bridge it is usually full of people and it could take more than an hour to get to work. I was actually late on my first day...ups.  

O pár týdnů později jsme se rozhodli se trochu posunout, do Aucklandu samotného, ať to máme blíž k potencionálním zaměstnavatelům. Našli jsme Anitu, která bydlela na North Shoru. A to je mimochodem jedna z nejlepších čtvrtí Aucklandu, nejlepší pláže široko byly hned za rohem od našeho nového "domova". Ovšem dostávat se do města? To byla jiná fuška. Z North Shoru vedle jeden jediný most, věčně ucpaný, takže to mohlo trvat i déle něž hodinu. No, taky jsme první den do práce dorazila pozdě...ups. 


This time the task was way different. We were no farmers, there were no sheep and horses or cows. Only a cute dog Teddy and a cat. We became gardeners. Anita recently returned from Africa and found a jungle instead of garden - after a year of her kids taking "care" of the house. And as one of the kids was about to get married the garden needed to be put back to shape. That's basically why we were hired. It was not really big garden but were steep. For a lovely room, delicious food and amazing friendship with everyone we worked three to four hours a day and in few weeks the garden looked like a paradise.

Tentokrát byl úkol jiný. Nebyli z nás farmáři, nikde žádné ovce ani krávy, jen roztomilý Tedy a kočka. A z nás se tentokráte stali zahradníci. Anita se nedávno vrítila z Afriky a našla místo své zahrady dřungli. Jak už to bývá, když se o zahradu rok starají děti. Jedna z Anitiných dcera se měla vdávat. A právě proto jsme tu byli my, dát celou tu zahradu do pucu, aby byla ready na zásnubní party. Nebyla to zahrada velká, ale v pořádně strmém kopci. Za střechu nad hlavou, postel, delikátní jídlo a přátelství a novou "rodinu" jsme tuhle zahradu přeměnili na úplný ráj. 


Not only we had a bed to sleep, great friends/family, full stomachs...moreover, we were invited to the engagement party and the weeding. My first wedding ever. And both of these events were something to remember. All planned and organised by the bride herself, with amazing DIY decoration, delicious food, in nature. Inspirational. Ehm, no, we are not getting married.

Nejen že jsme měli kde spát, že jsme byli pořádně vykrmováni a měli skvělé přátele...ještě nás pozvali na zásnubní party a potom dokonce i na svatbu samotnou. První svatba, na které jsem kdy byla. A obě tyto akce byli zážitky na celý život. Vše organizovala a vyráběla sama nevěsta, vše bylo v přírodě, všude plno skvostného jídla. Inspirující. Ba ne, my se brát nehodláme...No comments:

Post a Comment